Koduleheküljele

SK53: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE SAAJAD SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Aasta jooksul hüvitist saanud isikute koguarv ei võrdu kvartalite jooksul hüvitist saanud isikute summaga, sest üks isik võib saada hüvitist mitmes kvartalis.