Koduleheküljele

SK54: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE SAAJAD VANUSERÜHMA JA SOO JÄRGI (KUUD)

Märkused

Aasta jooksul hüvitist saanud isikute koguarv ei võrdu kuude jooksul hüvitist saanud isikute summaga, sest üks isik võib saada hüvitist mitmes kuus.