Koduleheküljele

SK54: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE SAAJAD SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Aasta jooksul hüvitist saanud isikute koguarv ei võrdu kuude jooksul hüvitist saanud isikute summaga, sest üks isik võib saada hüvitist mitmes kuus.