Koduleheküljele

SN03: SIDUS ÜHISKOND

Märkused

Näitaja:
Sissetulekute ebavõrdsus, kvintiilide suhte kordaja:
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.