Koduleheküljele

SN04: ÖKOLOOGILINE TASAKAAL

Märkused

Näitaja:
Taimekaitsevahendite kasutamine põllumaa hektari kohta, kilogrammi:
2015. aasta andmed on esialgsed.

Näitaja:
Kaitstava metsamaa osatähtsus kogu metsamaas, %:
Alates 2015. aastast muutus kaitstava metsamaa arvutamise metoodika. 2015. aasta andmed ei ole varasemate aastatega võrreldavad.