Koduleheküljele

ST041: ELANIKE AASTA EKVIVALENTNETOSISSETULEK JA SISSETULEKUKVINTIIL ISIKUTE RÜHMA JÄRGI

Märkused

2013. aasta andmed on korrigeeritud 07.04.2016.