Koduleheküljele

ST041: ELANIKE AASTA EKVIVALENTNETOSISSETULEK JA SISSETULEKUKVINTIIL ISIKUTE RÜHMA JÄRGI

Märkused

2015. aasta andmed on korrigeeritud 06.03.2018.