Koduleheküljele

ST17: ELANIKE AASTA EKVIVALENTNETOSISSETULEK SOO JA LEIBKONNA TÖÖ INTENSIIVSUSE JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: eurot
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
2017. aasta andmed on korrigeeritud 19.08.2019.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).