Koduleheküljele

TH76: 16-AASTASTE JA VANEMATE TERVIS EKVIVALENTNETOSISSETULEKU JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
2018. aasta andmed on korrigeeritud 13.08.2019.