Koduleheküljele

TS153: EESTI SADAMAID KÜLASTANUD LAEVADE ARV JA KOGUMAHUTAVUS LAEVA TÜÜBI JÄRGI

Märkused

GT 1000 - laeva kogumahutavus (gross tonnage) tuhandetes. Kogumahutavus on laeva kogusuurus mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni sätete kohaselt, ühikuta suurus.
Järgnevate perioodide andmed on tabelis TS154: Rahvusvaheline laevaliiklus sadamate kaudu laeva tüübi ja lipuriigi järgi (kvartalid)