Koduleheküljele

TS175: KAUBAVEDU EESTI PÕHISADAMATE KAUDU LASTILIIGI JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: tonni
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
0 nähtust ei esinenud.
Põhisadamad – lastitakse ja lossitakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu.
Kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremühikute omakaalu.

Sadam:
EEPLN Paldiski Põhjasadam:
Põhisadam aastast 2015.

Sadam:
EETLL Tallinna sadam:
AS Tallinna Sadam sadamad.