Koduleheküljele

TS180: KAUBAVEDU SADAMATE KAUDU KAUBAGRUPI JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: tuhat tonni
Kaubavedu - kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.
Kalasadamad ei kuulu vaatluse alla.
2017. aasta I ja II kvartali andmed on korrigeeritud 20.12.2017.