Koduleheküljele

TT02051: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) TÖÖANDJA LIIGI JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.