Koduleheküljele

TT02501: PALGATÖÖTAJAD TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI

Märkused

aastakeskmine
Standardviga näitab valikvaatlusest tulenevat indikaatori varieeruvust.
Suhteline viga näitab standardvea suurust võrreldes indikaatori väärtusega.