Koduleheküljele

TT136: 15-74-AASTASED MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED (TÖÖJÕUD) HÕIVESEISUNDI, HARIDUSTASEME JA ISIKUTE RÜHMA JÄRGI

Märkused

2000.-2015. aasta andmed on ISCED 2011 haridustasemete järgi ümber arvutatud 21.02.2017.