Koduleheküljele

TT203: HÕIVATUD ELUKOHA JA TEGEVUSALA (EMTAK 2003) JÄRGI (1989-2008)

Märkused

aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele tegevusalade klassifikaatori uus versioon, mille järgi jätkatakse andmete avaldamist tabelis TT0203: Hõivatud elukoha ja tegevusala (EMTAK 2008) järgi.