Koduleheküljele

TT2101: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) ELUKOHA, MAJANDUSSEKTORI JA TÖÖANDJA LIIGI JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, linnad asustusüksustena, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Andmed on EMTAK 2008 järgi.