Koduleheküljele

TT2159: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) AMETIALA PEARÜHMA JA TÖÖANDJA LIIGI JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 2008' järgi.