Koduleheküljele

TT2161: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) AMETIALA PEARÜHMA JA TÖÖANDJA LIIGI JÄRGI (1989-2010)

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, aastatel 1997-2007 15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 1999' järgi. Uue ametite klassifikaatori järgi jätkatakse andmete avaldamist tabelis TT2159: Hõivatute osatähtsus (avalik ja erasektor kokku = 100) ametiala pearühma ja tööandja liigi järgi.