Koduleheküljele

TT221: HÕIVATUD PÕHITÖÖL SOO, HÕIVATUTE RÜHMA NING TÄIS- JA OSAAJAGA TÖÖTAMISE JÄRGI

Märkused

aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.