Koduleheküljele

TT222: HÕIVATUD PÕHITÖÖL SOO, MAJANDUSSEKTORI NING TÄIS- JA OSAAJAGA TÖÖTAMISE JÄRGI

Märkused

aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Andmed on EMTAK 2008 järgi.