Koduleheküljele

TT229: HÕIVATUD SOO, VÄLJASPOOL TAVAPÄRAST TÖÖAEGA TÖÖTAMISE VIISI JA SAGEDUSE JÄRGI

Märkused

Aastatel 1997-1999 II kvartali andmed, aastatel 2000-2007 aastakeskmised andmed.
15-74-aastased hõivatud.