Koduleheküljele

TT234: HÕIVATUD ELUKOHA, SOO JA PÕHITÖÖKOHA ASUKOHA JÄRGI

Märkused

Aastatel 1997-1999 II kvartali andmed, alates 2000. aastast aastakeskmised andmed.
15-74-aastased hõivatud.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, linnad asustusüksustena, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.