Koduleheküljele

TT235: HÕIVATUD SOO, HÕIVATUTE RÜHMA JA KÕRVALTÖÖ OLEMASOLU JÄRGI

Märkused

aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
1989.-2016. aasta andmed on korrigeeritud 14.02.2017.