Koduleheküljele

TT238: KÕRVALTÖÖDEGA HÕIVATUD SOO JA ESIMESE KÕRVALTÖÖ HÕIVESTAATUSE JÄRGI

Märkused

aastakeskmine
15-74-aastased hõivatud.

Esimese kõrvaltöö hõivestaatus:
Mittepalgalised töötajad*:
* Mittepalgalised töötajad on palgatöötajatega ettevõtjad, üksikettevõtjad ja palgata peretöötajad.