Koduleheküljele

TT2419: HÕIVATUD SOO, MAAKONNA JA AMETIRÜHMA JÄRGI

Märkused

aastakeskmine
15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 2008' järgi.
Valgekraed: juhid; tippspetsialistid; tehnikud ja keskastme spetsialistid; ametnikud.
Sinikraed: teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad; oskustöötajad ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad; lihttöölised; sõjaväelased.