Koduleheküljele

TT242: HÕIVATUD SOO, MAAKONNA JA AMETIRÜHMA JÄRGI (1990-2010)

Märkused

aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 1999' järgi. Uue ametite klassifikaatori järgi jätkatakse andmete avaldamist tabelis TT2419: Hõivatud soo, maakonna ja ametirühma järgi.

Ametirühm:
Valgekraed*:
* Valgekraed: seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid; tippspetsialistid; keskastme spetsialistid ja tehnikud; ametnikud.

Ametirühm:
Sinikraed**:
** Sinikraed: teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid; lihttöölised; relvajõud.