Koduleheküljele

TT431: TÖÖTUD ELUKOHA JA TÖÖTUSPERIOODI KESTUSE JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: tuhat
aastakeskmine
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, linnad asustusüksustena, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.