Koduleheküljele

TT44: TÖÖTUTE SUHE TÖÖTUKASSAGA SOO, ELUKOHA, RAHVUSE JA VANUSERÜHMA JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: tuhat
aastakeskmine
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, linnad asustusüksustena, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Kuni 01.05.2009 pöörduti töö saamiseks Tööturuametisse, alates 01.05.2009 Töötukassasse.