Koduleheküljele

TT53: MITTEAKTIIVSED TÖÖSOOVIJAD ISIKUTE RÜHMA JÄRGI

Märkused

Osatähtsus – mitteaktiivsete töösoovijate osatähtsus
2000.-2016. aasta andmed on ISCED 2011 haridustasemete järgi ümber arvutatud 21.02.2017.