Koduleheküljele

TU111: MAJUTAMINE ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI

Märkused

Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandeaasta lõppu.

Asustusüksuse liik:
..vähemalt 100 000 elanikuga linn*:
2010. ja 2011. aastal Tallinn ja Tartu, 2012.-2017. aastal Tallinn.