Koduleheküljele

TU63: EESTI ELANIKE ÖÖBIMISEGA VÄLISREISID PEAMISE SIHTRIIGI JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: tuhat
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise kvartali andmete lisamisel.
Tabeli struktuur on muudetud 27.03.2020.

Sihtriik:
Euroopa Liit (15 riiki)*:
* Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani.

Sihtriik:
Euroopa Liit (25 riiki), v.a Eesti**:
** EL15 + Ungari, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi (v.a Eesti).

Sihtriik:
Euroopa Liit (28 riiki), v.a Eesti***:
*** EL25 + Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia. Enne 2014. aastat EL27 (EL25 + Bulgaaria, Rumeenia).