Koduleheküljele

VK01: KAUPADE EKSPORT JA IMPORT SITC KAUBAJAOTISE JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: eurot
SITC - standardne väliskaubanduse klassifikaator
2018. aasta andmed on korrigeeritud 11.03.2020.
2019. aasta andmed on korrigeeritud 11.03.2020.