Koduleheküljele

VK05: KAUPADE EKSPORT JA IMPORT HÕIVATUTE ARVU JÄRGI MAJANDUSÜKSUSES

Märkused

Hõivatute arv on määramata nendel välisfirmadel, kes teevad Eestis väliskaubandustehinguid, kuid kellel puudub Eesti äriregistri kood.
2017.-2018. aasta andmed on korrigeeritud 10.10.2019.