Koduleheküljele

VK061: TEENUSTE EKSPORT, IMPORT JA BILANSS HALDUSÜKSUSE JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Statistika aluseks on Eesti Panga kogutud ja töödeldud teenuste andmed.
2018. aastast andmed - haldusjaotus seisuga 01.01.2018.