Koduleheküljele

VK062: TEENUSTE EKSPORT, IMPORT JA BILANSS TEENUSE LIIGI (EBOPS 2010) JA OMANDI LIIGI JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
- Andmed puuduvad.
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
2015. ja 2016. aasta andmete avaldamist rahastas Euroopa Liit (Grant nr 826235 — 2018-EE-B2773-ITS).
Statistika aluseks on Eesti Panga kogutud ja töödeldud teenuste andmed.
2013-2016. aasta andmed on korrigeeritud 11.09.2019.

Omandi liik:
Omandi liik määramata:
Puudub info ettevõtte omandi liigi kohta (nt tegemist on koondandmete, pensionifondide, turistide, eraisikute või mitteresidentidega).