Koduleheküljele

VKP200: PÕHIEKSPORT JA -IMPORT PARTNERRIIKIDEGA HS KAUBAGRUPI JÄRGI, 2000 (KUUD)

Märkused

Möötühik: krooni
Kasvavalt kokku on summeeritud ainult andmebaasis esitatud andmed.
Ekspordi puhul on partnerriigiks sihtriik ja impordi puhul saatjariik (varem päritoluriik).
Andmed impordi kohta riikide lõikes aastatel 1995-2003 on esitatud saatjariigi järgi, et tagada andmete võrreldavus hilisema perioodi andmetega.
Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).