Märkide seletus

"..", "...." jne muutuja väärtuse ees valikuaknas tähendab, et tegemist on eelmise väärtuse
alamväärtusega "sealhulgas" tähenduses.
Väärtõlgenduste vältimiseks soovitame selliseid väärtusi valida koos eelmise taseme väärtusega.

Valikud loeteludest  

1. Kuidas valida loetelust kõiki ridu
    Märgistage hiirega klõpsates esimene rida ja vajutage seejärel ühel ajal klahve Shift ja End.
 
    Klõpsake muutuja nimetuse kõrval oleval nupul  

2. Kuidas valida loetelust üht rida
    Märgistage soovitud  rida.

3. Kuidas valida loetelust mitut rida
    Kui soovitud read on järjestikku, märgistage esimene ja Shift-klahvi all hoides ka viimane rida
    või liikuge noole klahvidega soovitud suunas.
    Kui valitavad read ei ole järjestikku, märgistage need Ctrl-klahvi all hoides.

4. Kuidas otsida loetelust mingi tähega algavat rida
    Märgistage esimene rida ja vajutage seejärel vastavale tähemärgile klaviatuuril, kuni jõuate soovituni.

5. Kuidas tühistada kogu valikut
    Klõpsake nupul  .

6. Kuidas tühistada ühe rea valikut
    Vajutage üheaegselt klahvi Ctrl ja valitud real vasakut hiire klahvi.

7. Kuidas valida loetelust tekstiotsingu abil
    Valige otsingu välja soovitud tekst ja klõpsake nupul .
    Nii on võimalik näiteks valida muutuja "Haldus- või asustusüksuse liik" väärtustest ainult maakonnad,
    valides otsingu välja "maakond" ja klõpsates nupul .
 
    Märgistades märgkeruudu "rea algusest", võib otsingut piirata nii, et soovitud teksti otsitakse ainult rea algusest.
    Näiteks, soovides valida muutuja "Aasta" väärtustest aastad 2000 ja edasi,
    tuleb otsingu välja valida "2", märgistada "rea algusest" ja klõpsata nupul .
 
Uuendatud: 02.02.2006