Märkide seletus

     näitaja väärtus väiksem kui pool kasutatud mõõtühikust,  nähtust ei esinenud

..      andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
        andmed vähe usaldusväärsed väikese valimi mahu tõttu

      mõiste pole rakendatav