Koduleheküljele

PA016: TÖÖTAJATE KESKMINE ARV, TAANDATUD TÄISTÖÖAJALE, JA SELLE JAOTUS PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2009-2017, KVARTALID)

Uuendatud: 01.03.2018 © Statistikaamet