Koduleheküljele

PA634: TÄIS- JA OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTUNNITASU SOO, AMETIALA PEARÜHMA JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI, OKTOOBER

Mõõtühik: eurot Uuendatud: 30.06.2016 © Statistikaamet