Koduleheküljele

PA714: TÄIS- JA OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTUNNITASU SOO, AMETIALA PEARÜHMA JA TEGEVUSALA (EMTAK 2003) JÄRGI, OKTOOBER (2005-2008)

Mõõtühik: eurot Uuendatud: 30.12.2011 © Statistikaamet