Koduleheküljele

TT02051: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) TÖÖANDJA LIIGI JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI

Mõõtühik: protsenti Uuendatud: 14.02.2020 © Statistikaamet