Koduleheküljele

TT2101: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) ELUKOHA, MAJANDUSSEKTORI JA TÖÖANDJA LIIGI JÄRGI

Mõõtühik: protsenti Uuendatud: 14.02.2020 © Statistikaamet