Koduleheküljele

TT2159: HÕIVATUTE OSATÄHTSUS (AVALIK JA ERASEKTOR KOKKU = 100) AMETIALA PEARÜHMA JA TÖÖANDJA LIIGI JÄRGI

Mõõtühik: protsenti Uuendatud: 14.02.2020 © Statistikaamet