Kõrghariduse tabelite koodide ja nimede muudatused

Tabeli vana kood

Tabeli vana nimetus

Tabeli uus kood

Tabeli uus nimetus

HT27

Kõrgharidust andvad õppeasutused tüübi järgi

HT27

Kõrgharidust võimaldavad õppeasutused tüübi järgi

HT28

Kõrgharidus haridusastme ja õppevormi järgi

HT275

Kõrghariduse omandamine haridusastme ja õppevormi järgi

HT29

 

HT292

 

HT30

 

 

HT302

 

HT31

 

 

HT312

 

 

HT32

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud ülikoolides haridusastme järgi

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud ülikoolides

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud riiklikes rakenduskõrgkoolides haridusastme järgi

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud riiklikes rakenduskõrgkoolides

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud kutseõppeasutustes kõrghariduse õppekavadel haridusastme järgi

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud kutseõppeasutustes kõrghariduse õppekavadel

Õppijad, vastuvõetud ja lõpetanud erarakenduskõrgkoolides

HT290

Kõrghariduse omandamine õppeasutuse tüübi ja haridusastme järgi

HT33

 

 

HT332

 

 

HT334

Üliõpilased kõrgharidust andvates õppeasutustes haridusastme ja koolitusala järgi

Vastuvõetud kõrgharidust andvates õppeasutustes haridusastme ja koolitusala järgi

Lõpetanud kõrgharidust andvates õppeasutustes haridusastme ja koolitusala järgi

HT295

Kõrghariduse omandamine haridusastme ja koolitusala järgi

 

 

HT296

Kõrghariduse omandamine soo ja haridusastme järgi

 

 

HT305

Naistudengite osatähtsus haridusastme järgi

 

 

HT306

Kõrghariduses väljalangenud soo, õppeasutuse tüübi ja haridusastme järgi