Andmebaasi algusse

Salvestatud päringud

Pakume huvilistele katsetamiseks ja kasutamiseks sooritatud päringu salvestamise ja korduskasutamise võimalust.

Salvestatud päring võimaldab uuendada tabeli andmeid seda andmebaasist otsimata ja muutujate väärtusi valimata. Salvestatud päringuid saab vaadata ja muuta. Andmebaasipäringute salvestamiseks ja korduskasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida (Uue kasutaja registreerimine). Andmebaasi tavapärasel kasutamisel ei ole registreeruda vaja.

Päringu salvestamiseks ja kasutamiseks on vaja sisse logida. Sisselogimiseks tuleb sisestada e-posti aadress ja parool. Ununenud parooli saab tellida oma e-posti aadressile (Parool ununenenud?).

Kui tabel ja selle muutujate väärtused on valitud ning tabel ekraanil kuvatud, avaneb sisseloginud kasutajal võimalus tehtud valik salvestada. Enne võib sooritada tabeliga ühe operatsiooni, näiteks seda pöörata. Päringu salvestamisel võib muuta tabeli koodi ja nimetust.

Salvestatud päringu kasutatavus on tabeliti erinev. Kui päringu salvestamisel pakutakse võimalust määrata, kuidas käsitleda tabelit uuendades ajamuutuja aasta väärtusi, lisanduvad pärast järjekordse aasta andmete lisandumist andmebaasitabelisse selle aasta andmed ka andmebaasi kasutaja tabelisse.

Valida saab nelja võimaluse vahel:

Ajaperioodina käsitletakse ainult aastaid, mitte kuid ega kvartaleid.

Kui päringu salvestamisel ajaperioodi esitamise tingimuse määramise võimalust ei pakuta, siis sellise salvestatud päringu kasutamisel tabelisse uut aastat ei lisandu. Küll aga uuendatakse päringut kasutades andmed juba valitud tabelis.

Salvestatud päringuga on mugav uuendada kuu- ja kvartaliandmeid. Selleks sobivad mõlemad lahendused, kuid teisel juhul uut aastat tabelisse ei lisandu. Näiteks kui moodustada pärast jaanuari andmete avaldamist andmebaasis tabel selle aasta kõigi kuude kohta (s.t valitud on kõik 12 kuud), salvestada päring ja saada esialgu tabel ainult jaanuari andmetega, saab iga järgmine kuu salvestatud päringut kasutades tabelit automaatselt uuendada kuni detsembri andmeteni. Kas järgmine aasta lisandub automaatselt, sõltub sellest, kas päringu salvestamisel oli võimalik valida ajaperioodi käsitlemise viis või mitte.

Päringu võib salvestada tabeli kuvamiseks ekraanil, eri vormingutes allalaadimiseks või veebipäringuna andmete Excelisse importimiseks (Excel Web Query). Viimasel juhul moodustatakse iqy-fail. Soovitatav on salvestada iqy-fail, avada see ning salvestada saadud Exceli tabel. Tabeli määratluses peab olema märgistatud Refresh data on file open (hüpikmenüüst Data Range Properties…). Et Internet Explorer säilitab kuvatud andmed, võib salvestatud päringu kasutamise järel olla vajalik tabeli uuendamiseks mitu korda andmeid värskendada (Refresh).

Järjekordsel sisselogimisel kuvatakse andmebaasi avalehel tabeli vaatamiseks ja allalaadimiseks salvestatud päringud ning tabeli lugemiseks piisab kuvatud tabelikoodil klõpsamisest. Excel Web Query korral tuleb käivitada salvestatud iqy-fail või avada salvestatud Exceli tabel ning valida hüpikmenüüst Refresh data. Excel Web Query töötab ka andmebaasi avamata ja sisse logimata.

Kõiki salvestatud päringute määratlusi (sh ka Excel Web Query) näeb klõpsates viidal Muuda salvestatud tabelimääratlusi.

 

Lisainfo
Mare Tomingas
tel 625 9331
mare.tomingas@stat.ee