Andmebaasi algusse

Statistika avaldamine eurole üleminekul

1.01.2011 võetakse Eestis maksevahendina käibele euro. Seetõttu avaldab Statistikaamet statistika andmebaasis vastavalt majandus- ja kommunikatsiooni­ministri määrusele kuus kuud enne ja kuus pärast eurole ülemineku päeva kõik rahalisi näitajaid sisaldavad tabelid nii eurodes kui ka kroonides.

1.07.2011 eemaldatakse andmebaasist kroonitabelid ja need arhiveeritakse. Arhiveeritud tabelid on tarbijale kättesaadavad teabenõude kaudu.

Kuni 3.01.2011 on andmebaasis eurotabeli koodile lisatud täht „Y“ ja pealkirjale sõna „euro“.

Alates 4.01.2011 on kroonitabeli koodile lisatud täht „Y“ ja pealkirjale sõna „kroon“.

Eurole ülemineku päevale eelnenud perioodide andmete ümberarvutamisel eurodesse kasutatakse Eesti krooni kurssi euro suhtes, mis on 15,6466. Sama kurssi kasutatakse ka nende perioodide andmete ümberarvutamisel, kui ametlik kurss oli 15,64664 või euro ei olnud veel käibele võetud.

Eurodes avaldatud andmed 1999. aasta 1. jaanuarile eelnenud aja kohta võivad Statistikaameti ja Eurostati andmebaasis erineda, sest ümberarvutamisel on kasutatud erinevaid kursse. Eurostatis kasutatud kursid võib leida aadressilt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=ERT_H_EUR_D

Ümberarvutamise reeglid

Võrreldes kroonitabelitega esitatakse eurotabelites rahalised näitajad ühe komakoha võrra täpsemalt:

Kroonitabelite
rahaühik
Täpsus,
kümnend-
kohtade
arv
Eurotabelite
rahaühik
Täpsus,
kümnend-
kohtade
arv
krooni 0 eurot 2
krooni 1 eurot 2
krooni 2 eurot 2
tuhat krooni 0 tuhat eurot 1
tuhat krooni 1 tuhat eurot 2
tuhat krooni 2 eurot 0
tuhat krooni 3 eurot 1
miljonit krooni 0 miljonit eurot 1
miljonit krooni 1 miljonit eurot 2
miljonit krooni 3 tuhat eurot 1

Ümardamisel on aluseks võetud „Eurole ülemineku plaanis“ antud juhised:

Eurodes ja Eesti kroonides esitatud andmete täpsus võib erineda, sest ümberarvutused on tehtud koondandmete baasil.

Infot eurole ülemineku kohta Eestis võib leida aadressilt http://euro.eesti.ee.