Andmebaasi algusse

SKP valdkondade, tabelite koodide ja nimetuste muudatused

Tabeli vana kood Tabeli vana nimetus Tabeli uus kood Tabeli uus nimetus
Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad ja Sisemajanduse koguprodukt turuhindades Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad
RAA0020 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu (rahvuslik koguprodukt), krooni, eurot, USA dollarit RAA11 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu kroonides, eurodes ja USA dollarites (kvartalid)
RAA0021 Sisemajanduse koguprodukt, krooni, eurot, USA dollarit (kvartalid)
RAA001 Turuhindades: Sisemajanduse koguprodukt turuhindades (kvartalid)
RAA0011 Sisemajanduse koguprodukt turuhindades (sesoonselt korrigeeritud, kvartalid) RAA12 Sisemajanduse koguprodukt (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, kvartalid)
RAA0022 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu (rahvuslik koguprodukt) ühe elaniku kohta, krooni, eurot, USA dollarit RAA13 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu ühe elaniku kohta, kroonides, eurodes ja USA dollarites
RAA1020 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu, krooni, eurot, USA dollarit (1993-1994) RAA16 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu kroonides, eurodes ja USA dollarites (1993-1994, kvartalid)
RAA101 Turuhindades: Sisemajanduse koguprodukt turuhindades (1993-1994, kvartalid)
RAA1011 Turuhindades: Sisemajanduse koguprodukt turuhindades (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, 1993-1994, kvartalid) RAA17 Sisemajanduse koguprodukt (sesoonselt korrigeeritud, 1993-1994, kvartalid)
RAA1022 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu ühe elaniku kohta, krooni, eurot, USA dollarit (1993-1994) RAA18 Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu ühe elaniku kohta, eurodes ja USA dollarites (1993-1994)
Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil
RAD010 Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil jooksevhindades RAA21 Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil jooksevhindades (kvartalid)
RAD011 Sisemajanduse koguprodukti komponentide osatähtsus sissetulekute meetodil jooksevhindades
RAD02 Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil jooksevhindades (kvartalid)
RAD1010 Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil jooksevhindades (1993-1994) RAA26 Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil jooksevhindades (1993-1994, kvartalid)
RAD1011 Sisemajanduse koguprodukti komponentide osatähtsus sissetulekute meetodil jooksevhindades (1993-1994)
RAD102 Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil jooksevhindades (1993-1994, kvartalid)
Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil
RAC010 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil jooksevhindades RAA31 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil (kvartalid)
RAC011 Sisemajanduse koguprodukti komponentide osatähtsus tarbimise meetodil jooksevhindades
RAC014 Sisemajanduse koguprodukti aheldatud väärtus tarbimise meetodil (referentsaasta 2000)
RAC015 Sisemajanduse koguprodukti muutus võrreldes eelmise aastaga; tarbimise meetodil, aheldamise meetodil
RAC016 Ahelindeks tarbimise meetodil, referentsaasta 2000 = 100
RAC017 Panus sisemajanduse koguprodukti kasvu tarbimise meetodil
RAC018 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil (kvartalid)
RAC019 Kapitali kogumahutus põhivarasse ja väärisesemed tegevusala järgi RAA32 Kapitali kogumahutus põhivarasse ja väärisesemed vara liigi ja tegevusala järgi
RAC040 Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused kululiigi järgi RAA33 Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused kululiigi järgi (kvartalid)
RAC1010 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil jooksevhindades (1993-1994) RAA36 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil (1993-1994, kvartalid)
RAC1011 Sisemajanduse koguprodukti komponentide osatähtsus tarbimise meetodil jooksevhindades (1993-1994)
RAC1020 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil 2000. aasta püsivhindades (1993-1994)
RAC1021 Sisemajanduse koguprodukti muutus võrreldes eelmise aastaga tarbimise meetodil 2000. aasta püsivhindades (1994-1995)
RAC103 Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil (1993-1994, kvartalid)
Sisemajanduse koguprodukt institutsionaalse sektori järgi ja sisemajanduse koguprodukt tegevusala järgi Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil
RAA030 Sisemajanduse koguprodukt institutsionaalse sektori järgi jooksevhindades RAA41 Lisandväärtus institutsionaalse sektori järgi (kvartalid)
RAA031 Lisandväärtuse osatähtsus institutsionaalse sektori järgi jooksevhindades
RAA034 Sisemajanduse koguprodukti aheldatud väärtus institutsionaalse sektori järgi (referentsaasta 2000)
RAA035 Sisemajanduse koguprodukti muutus võrreldes eelmise aastaga institutsionaalse sektori järgi, aheldamise meetodil
RAA036 Ahelindeks institutsionaalse sektori järgi, referentsaasta 2000 = 100
RAA037 Panus sisemajanduse koguprodukti kasvu institutsionaalse sektori järgi
RAA038 Lisandväärtus institutsionaalse sektori järgi (kvartalid)
RAB010 Sisemajanduse koguprodukt tegevusala järgi jooksevhindades RAA42 Lisandväärtus tegevusala järgi (kvartalid)
RAB011 Lisandväärtuse osatähtsus tegevusala järgi jooksevhindades
RAB014 Sisemajanduse koguprodukti aheldatud väärtus tegevusala järgi (referentsaasta 2000)
RAB015 Sisemajanduse koguprodukti muutus võrreldes eelmise aastaga tegevusala järgi, aheldamise meetodil
RAB016 Ahelindeks tegevusala järgi, referentsaasta 2000 = 100
RAB017 Panus sisemajanduse koguprodukti kasvu tegevusala järgi
RAB018 Lisandväärtus tegevusala järgi (kvartalid)
RAA1030 Sisemajanduse koguprodukt institutsionaalse sektori järgi jooksevhindades (1993-1994) RAA46 Lisandväärtus institutsionaalse sektori järgi (1993-1994, kvartalid)
RAA1031 Lisandväärtuse osatähtsus institutsionaalse sektori järgi jooksevhindades (1993-1994)
RAA1040 Sisemajanduse koguprodukt institutsionaalse sektori järgi 2000. Aasta püsivhindades (1993-1994)
RAA1041 Skp muutus võrreldes eelmise aastaga institutsionaalse sektori järgi 2000. Aasta püsivhindades (1994-1995)
RAA107 Lisandväärtus institutsionaalse sektori järgi (1993-1994, kvartalid)
RAB1010 Sisemajanduse koguprodukt tegevusala järgi jooksevhindades (1993-1994) RAA47 Lisandväärtus tegevusala järgi (1993-1994, kvartalid)
RAB1011 Lisandväärtuse osatähtsus tegevusala järgi jooksevhindades (1993-1994)
RAB1020 Sisemajanduse koguprodukt tegevusala järgi 2000. Aasta püsivhindades (1993-1994)
RAB1021 Skp muutus võrreldes eelmise aastaga tegevusala järgi 2000. Aasta püsivhindades (1994-1995)
RAB103 Lisandväärtus tegevusala järgi (1993-1994, kvartalid)