Andmebaasi algusse

Uudised

21.06.2013

Muudatus Rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

Valdkonna Rahva ja eluruumide loendus alamjaotus

 • Põlisus ja ränne jaguneb järgmiselt
  • Eelmine elukoht
  • Elukoht eelmise rahvaloenduse ajal
  • Põlis- ja välispäritolu rahvastik
  • Sünnikoht. Sisseränne ja tagasipöördumine

Muudatus Sotsiaalelu valdkonnas

Alamvaldkond Tööelukvaliteet jaguneb järgmiselt

 • Tööaeg
 • Tööandjate ja töötajate rahulolu
 • Töökorraldus
 • Töötervishoid
 • Tööturu lõhed
 • Tööõnnetused
28.05.2013

Alamvaldkonnas Sotsiaalelu – Tervis – Terviseseisund on avaldatud SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) uuringu tulemused.

22.05.2013

Muudatus rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

Valdkonna Rahva ja eluruumide loendus alamjaotus

 • Põlisus ja ränne jaguneb järgmiselt
  • Sünnikoht. Sisseränne ja tagasipöördumine

Valdkonna Rahva ja eluruumide loendus alamjaotus

 • Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus jaguneb järgmiselt
  • Eestis ajutine viibimine. Väljaränne
  • Elukoht ja soo-vanusjaotus
  • Teine elukoht
29.04.2013

Muudatus rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

Valdkonna Rahva ja eluruumide loendus alamjaotus

 • Rahvastiku demograafilised ja etno-kultuurilised näitajad jaguneb järgmiselt
  • Kodakondsus
  • Naised ja lapsed
  • Perekonnaseis
  • Rahvus. Emakeel ja keelteoskus. Murded
  • Usk
24.04.2013

Muudatus rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

Valdkonda Rahva ja eluruumide loendus 2011 on lisandunud alamjaotus

 • Rahvastiku demograafilised ja etno-kultuurilised näitajad, mis jaguneb järgmiselt
  • Naised ja lapsed
  • Perekonnaseis
28.03.2013

Muudatus majanduse valdkonnas

 • Alamvaldkonda Ettevõtete majandusnäitajad on lisandunud
  • Füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajad
27.03.2013

Muudatus rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

 • Valdkonda Rahva ja eluruumide loendus 2011 on lisandunud
  • Haridus ja õpiränne
25.03.2013

Muudatus rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

 • Valdkonna Rahva ja eluruumide loendus 2011 alamjaotus Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne jaguneb järgmiselt
  • Hõivatud ja tööränne
  • Majanduslik aktiivsus ja elatusallikad
  • Töötud
19.03.2013

Muudatus rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

 • Valdkonda Rahva ja eluruumide loendus 2011 on lisandunud
  • Eluruumid ja eluruumidega hooned
19.12.2012

Muudatused sotsiaalelu valdkonnas

 • Sotsiaalne tõrjutus - Laekeni indikaatorid on tõstetud Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus alla, mis jaguneb järgmiselt:
  • Suhteline vaesus ja ebavõrdsus
  • Vanemaealiste vaesus ja toimetulek
12.12.2012

Muudatused rahva ja eluruumide loenduse valdkonnas

 • Rahva ja eluruumide loendus 2011 (esialgsed andmed) on tõstetud Rahva ja eluruumide loendus 2011 alla, mis jaguneb järgmiselt:
  • Esialgsed andmed
  • Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne (lisandub 19.12)
  • Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus
15.06.2012

Muudatused teaduse- ja arendustegevuse valdkonnas

 • Alamvaldkonnad Teadus- ja arendustegevus kasumitaotluseta erasektoris, Teadus- ja arendustegevus kõrgharidussektoris ning Teadus- ja arendustegevus riiklikus sektoris on ühendatud alamvaldkonnaks Teadus- ja arendustegevus kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites
 • Teadus- ja arendustegevuse üldandmete valdkonna tabelid TD03 ja TD046 on kustutatud ning andmed asuvad valdkonnas Teadus- ja arendustegevus kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites tabelites TD074 ja TD079.
31.05.2012

Muudatus andmebaasi avalehel

 • Rahvaloenduse 2000. aasta andmed on tõstetud Rahva ja eluruumide loenduse alla, mis jaguneb järgmiselt:
  • Rahva ja eluruumide loendus 2000
  • Rahva ja eluruumide loendus 2011
 • Põllumajandusloenduse 2001. aasta andmed on tõstetud Põllumajandusloenduse alla, mis jaguneb järgmiselt:
  • Põllumajandusloendus 2001
  • Põllumajandusloendus 2010 (Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur)
24.05.2012

Muudatus teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas

 • Alamvaldkonda Innovaatiline tegevus lisandus Innovaatiline tegevus 2008-2010.
15.12.2011

Muudatused majanduse põllumajanduse valdkonnas

 • Alamvaldkonda Põllumajanduslike majapidamiste struktuur lisandusid
  • Maaelu areng
  • Põllumajanduslikud tootmismeetodid
23.11.2011

Muudatused majanduse valdkonnas

 • Alamvaldkonda Transport on loodud uus alamvaldkond Transpordi taristu
 • Alamvaldkond Kinnisvara - Teed ja tänavad on kustutatud ning seal asunud tabelid on nüüd alamvaldkonnas Transport - Transpordi taristu
 • Tabelid TS371 ja TS37, mis asusid alamvaldkonnas Transport - Transpordi üldandmed, on ümber nimetatud Transport - Transpordi taristu tabeliteks KVT21 ja KVT22
17.11.2011

Muudatused sotsiaalelu valdkonnas

 • Alamvaldkond Tervishoid on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Tervis.
 • Tervishoiu alamvaldkond Vaegurlus on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Puudega inimesed, mis jaguneb järgmiselt:
  • Puudega inimeste ajakasutus
  • Puudega inimeste toimetulek
  • Puudega inimeste tööhõive
  • Puudelise liikmega leibkonnad
  • Üldandmed
 • Tabelid, mis asusid alamvaldkonnas Tervishoid - Vaegurlus asuvad nüüd Tervis - Puudega inimesed - Üldandmed.
23.09.2011

Muudatused majanduse valdkonnas

 • Alamvaldkond Turism ja majutus on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Turism, majutus ja toitlustus
 • Turismi ja majutuse alamvaldkond Turismi ja majutuse majandusnäitajad on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad
 • Väliskaubanduse alamvaldkond Väliskaubandus 1995-2003 on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Väliskaubandus 1993-2003
 • Rahvamajanduse arvepidamise alamvaldkond Kontod on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Sektorikontod
04.04.2011

Muudatus sotsiaalelu leibkondade valdkonnas

 • Loodud on uus alamvaldkond Leibkondade üldandmed
 • Valdkonda Leibkonna eelarve on loodud uus alamvaldkond Aasta kulutused
08.03.2011

Muudatus sotsiaalelu tööturu valdkonnas

 • Loodud on uus alamvaldkond Töö- ja pereelu
25.02.2011

Muudatus väliskaubanduse valdkonnas

29.12.2010

Muudatus keskkonna valdkondades

 • Loodud on uus valdkond Materjalivoo arvepidamine
 • Valdkonda Surve keskkonnaseisundile on loodud uus alamvaldkond Üldandmed
01.10.2010

Andmebaaside ühendamine

Alates 1. oktoobrist 2010 muutub piirkondliku statistika avaldamine Statistikaameti kodulehel. Seni eraldi seisnud regionaalarengu andmebaas ühendatakse Statistikaameti üldise andmebaasiga, kust on kättesaadavad ka kõik piirkondlikud andmed. Piirkondliku statistika paremaks leidmiseks on kõik tabelid, mis sisaldavad piirkondlikke andmeid, varustatud tingmärgiga

Muudatus infotehnoloogia alamvaldkonnas

Alamvaldkond Infotehnoloogia on ümber nimetatud alamvaldkonnaks Infotehnoloogia ja side, mis jaguneb järgmiselt:

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor
 • Infotehnoloogia ettevõttes
 • Infotehnoloogia leibkonnas
 • Side
08.09.2010

Muudatus rahvamajanduse arvepidamise valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Rahvamajanduse arvepidamise lisaandmed.

01.09.2010

Muudatus sotsiaalelu tööelukvaliteedi valdkonnas

Loodud on neli uut alamvaldkonda:

 • Tööaeg
 • Tööandjate ja töötajate rahulolu
 • Töökorraldus
 • Töötervishoid
30.07.2010

Muudatus sotsiaalse kaitse valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Sotsiaalkaitse kogukulutused

01.07.2010

Eurotabelite lisandumine

Ajavahemikus 01.07.2010 – 01.07.2011 avaldatakse statistika andmebaasis kõik rahalisi näitajaid sisaldavad tabelid nii eurodes kui ka kroonides.
Statistika avaldamine eurole üleminekul

26.05.2010

Uued võimalused

Uuendus statistika andmebaasis - andmebaasitabeli kood jääb tabeli valimisel alles kõikides vaadetes, sh MS Exceli faili allalaadimisel.

12.05.2010

Muudatus teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas

Alamvaldkonda Innovaatiline tegevus lisandus Innovaatiline tegevus 2006-2008.

15.03.2010

Muudatus palga ja tööjõukulu valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Tööjõukuluindeksid.

01.02.2010

Avaldamisaja muudatus

Riiklik statistika on statistika andmebaasis tarbijatele kättesaadav senisest avaldamisajast tund aega varem. Uus avaldamisaeg on kell 8.00.

08.01.2010

Muudatus ettevõtte majandusnäitajate valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad.

05.01.2010

Muudatused sotsiaalelu õiguse ja turvalisuse valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Kuritegude ohvriks langemine.

Alamvaldkonda Paarisuhte vägivald lisandusid:

 • Elanike suhtumine paarisuhte vägivalda
 • Füüsiline vägivald paarisuhtes
 • Vaimne vägivald paarisuhtes
30.11.2009

Muudatus sotsiaalelu õiguse ja turvalisuse valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Paarisuhte vägivald, mis jaguneb järgmiselt:

 • Alates 15. eluaastast kogetud paarisuhte vägivald
 • Viimase 12 kuu jooksul kogetud paarisuhte vägivald

Muudatus rahvamajanduse arvepidamise valdkonnas

Alamvaldkonna Sisemajanduse koguprodukt (SKP) tabelite reorganiseerimine.

SKP valdkondade, tabelite koodide ja nimetuste muudatused

24.11.2009

Muudatus rahanduse valdkonnas

Alamvaldkond Valitsemissektori rahandus jaguneb järgmiselt:

 • Kohalike omavalitsuste eelarve
 • Maksud
 • Riigieelarve
 • Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg
18.06.2009

Statistikaamet võttis kasutusele andmebaasitarkvara uue versiooni PX-Web 2008

Uued võimalused:

 • tabeliandmete esitamine Google Earthi teemakaardina ja Google Mapsi asukohapõhiste tabelitena;
 • mitmesugused aritmeetilised ja muud operatsioonid tabeli andmetega.

Tabeli ekraanivaates on nupurida tabeli kohal asendatud menüü ja enamkasutatavate tegevuste nuppude kombinatsiooniga.

Valitud tabeli salvestamine präänikuna (cookie) ei ole enam võimalik.

17.06.2009

Muudatus infotehnoloogia valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor.

16.06.2009

Muudatus sotsiaalelu kultuuri alamvaldkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Rahvakultuur.

04.03.2009

Üleminek uuele tegevusalade klassifikaatorile EMTAK 2008

Kui mingis alamvaldkonnas avaldatakse andmed klassifikaatori EMTAK 2008 järgi, lisatakse tabeli nimetusse viide EMTAK 2008-le. Kõik sama alamvaldkonna EMTAK 2003 järgi esitatud tabelid varustatakse viitega klassifikaatori eelnevale versioonile.

Alamvaldkondades, kus andmed ei ole veel EMTAK 2008 järgi avaldatud, tabeli nimetuses klassifikaatori versioonile ei viidata.

25.02.2009

Muudatus sotsiaalelu tööturu alamvaldkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Immigrantrahvastik.

30.01.2009

Muudatus rahvastiku rahvastikusündmuste alamvaldkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Ränne.

14.10.2008

Muudatus sotsiaalelu hariduse alamvaldkonnas

Alamvaldkond Täiskasvanute koolitus jaguneb järgmiselt:

 • Täiskasvanute hariduse omandamine
 • Täiskasvanute koolitus ettevõtetes
30.09.2008

Muudatus rahvamajanduse arvepidamise valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Kontod - Mittefinantskonto.

10.09.2008

Muudatus energeetika valdkonnas

Alamvaldkond Energeetika jaguneb järgmiselt:

 • Energia tarbimine ja tootmine
  • Aastastatistika
  • Lühiajastatistika
 • Energia tõhususe näitajad
17.06.2008

Muudatused sotsiaalelu sotsiaalse kaitse alamvaldkondades

Loodud on uus alamvaldkond Sotsiaalabi, mis jaguneb järgmiselt:

 • Hoolekanne
 • Toimetulekutoetused
 • Vanemliku hoolitsuseta lapsed

Sotsiaalkindlustuse alamvaldkonnas on loodud uus alamvaldkond Sotsiaalkindlustustoetused.

30.05.2008

Muudatus rahanduse valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Kindlustus.

02.05.2008

Uued võimalused

 • Muutuja väärtuste valimisel võib ajamuutuja aasta väärtusi sortida kahanevalt või kasvavalt.
 • Muutujate väärtuste valimisel on muutuja nimetuse järel rombiga tähistatud muutujad, mille korral tuleb valida vähemalt üks väärtus; märgistamata muutuja võib jätta tabelisse valimata.
 • Tabeli andmeid saab esitada graafiliselt.
 • Veebipäringu salvestamine korduvkasutuseks.
 • Uus andmebaaside tutvustus (Andmebaasidest).
22.04.2008

Muudatus teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas

Alamvaldkond Innovaatiline tegevus jaguneb järgmiselt:

 • Innovaatiline tegevus 2002-2004
 • Innovaatiline tegevus 2004-2006
21.04.2008

Muudatus majandusüksuste valdkonnas

Alamvaldkond Ettevõtjad on asendatud alamvaldkonnaga Ettevõtted.

31.03.2008

Muudatus sotsiaalelu valdkonnas

Alamvaldkonna Kutseharidus tabelid on reorganiseeritud.
Vaata Kutsehariduse tabelite koodide ja nimede muudatused.

20.03.2008

Muudatus rahvamajanduse arvepidamise valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Kontod - Finantskonto.

27.02.2008

Muudatus sotsiaalelu kultuuri alamvaldkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Kultuurielus osalemine.

26.02.2008

Muudatus sotsiaalelu valdkonnas

Alamvaldkonna Kõrgharidus tabelid on reorganiseeritud.
Vaata Kõrghariduse tabelite koodide ja nimede muudatused.

06.02.2008

Muudatus sotsiaalelu kultuuri alamvaldkonnas

Alamvaldkond Sport jaguneb järgmiselt:

 • Spordiklubid
 • Spordikoolid
18.12.2007

Muudatused sotsiaalelu tööturu alamvaldkonnas

Loodud on kaks uut alamvaldkonda:

 • Tervis ja töövõime
 • Töö- ja tööajakorraldus
12.11.2007

Muudatus ettevõtete majandusnäitajate valdkonnas

Alamvaldkond Ettevõtete suhtarvud on asendatud alamvaldkonnaga Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud, mis jaguneb järgmiselt:

 • Aastastatistika
 • Lühiajastatistika
23.10.2007

Muudatus turismi ja majutuse valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond: Eesti elanike reisimine.

24.09.2007

Muudatused sotsiaalelu valdkondades

Alamvaldkonna Hariduse üldandmed tabelid on reorganiseeritud.
Vaata Hariduse üldandmete tabelite koodide ja nimede muudatused.

Alamvaldkond Sotsiaalne kaitse - Sotsiaalkindlustus jaguneb järgmiselt:

 • Pensionikindlustus
 • Ravikindlustus
 • Töötuskindlustus
29.06.2007

Muudatused sotsiaalelu tööturu alamvaldkonnas

Alamvaldkond Tööealise rahvastiku haridustase on asendatud alamvaldkonnaga Tööealise rahvastiku haridus, mis jaguneb järgmiselt:

 • Elukestvas õppes osalemine 4 viimase nädala jooksul
 • Elukestvas õppes osalemine 12 viimase kuu jooksul
 • Haridustase ja keeleoskus
11.06.2007

Muudatus rahvamajanduse arvepidamise valdkonnas

Alamvaldkond Sisend-väljundtabelid on asendatud alamvaldkonnaga Sisend-väljundraamistik, mis jaguneb järgmiselt:

 • Pakkumise ja kasutamise tabelid
 • Sisend-väljundtabelid
07.05.2007

Muudatus kinnisvara valdkonnas

Loodud on uus alamvaldkond Kinnisvara majandusnäitajad.

23.02.2007

Muudatused sotsiaalelu tööturu alamvaldkondades

Alamvaldkond Tööhõive on asendatud alamvaldkonnaga Hõivatud.

Alamvaldkond Mitteaktiivsus on asendatud alamvaldkonnaga Mitteaktiivsed.

Alamvaldkond Haridus on asendatud alamvaldkonnaga Tööealise rahvastiku haridustase.

Alamvaldkond Töötus on asendatud alamvaldkonnaga Töötud.

Loodud on uus alamvaldkond Palgatöötajad

 • Aastastatistika
 • Lühiajastatistika
19.01.2007

Muudatus sotsiaalelu valdkonnas

Infotehnoloogia leibkonnas avaldatakse Leibkonna elamistingimuste alamvaldkonnana (vt. 30.11.2006 uudis).

28.12.2006

Muudatused ettevõtete majandusnäitajate alamvaldkondades

Loodud on uued alamvaldkonnad:

 • Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud
  • Aastastatistika
  • Lühiajastatistika
 • Ettevõtete suhtarvud
 • Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid
  • Aastastatistika
  • Lühiajastatistika
 • Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, materiaalse põhivara liikumine
  • Aastastatistika
  • Lühiajastatistika
 • Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad
  • Aastastatistika
15.12.2006

Muudatused põllumajanduse alamvaldkondades

Alamvaldkond Majapidamiste struktuur ja tüübid on asendatud alamvaldkonnaga Põllumajanduslike majapidamiste struktuur, mis jaguneb järgmiselt:

 • Loomakasvatus
 • Taimekasvatus
 • Traktorid ja masinad
 • Tööjõud
 • Üldandmed

Loodud on uus alamvaldkond Põllumajandussaaduste tootmine, mis jaguneb järgmiselt:

 • Loomakasvatussaaduste tootmine
 • Põllumajandussaaduste ressurss ja tarbimine
 • Taimekasvatussaaduste tootmine

Eraldi alamvaldkonnana jääb Põllumajanduse majanduslik arvepidamine.

30.11.2006

Muudatused sotsiaalelu valdkondades

Valdkond Elujärg on asendatud valdkonnaga Leibkonnad, mis jaguneb järgmiselt:

 • Infotehnoloogia leibkonnas (avaldatakse hiljem)
 • Leibkonna eelarve
  • Kuu kulutused
  • Kuu sissetulek
 • Leibkonna elamistingimused
  • Eluruumid
  • Leibkonnad elukoha järgi
  • Leibkonnad leibkonnapea haridustaseme järgi
  • Leibkonnad leibkonnapea soo järgi
  • Leibkonnad sotsiaal-majandusliku seisundi järgi
  • Leibkonnad tüübi järgi
 • Leibkonna koosseis (avaldatakse hiljem)

Eraldi valdkondadena on esitatud:

 • Sissetulek
 • Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid
02.05.2006

Andmebaasitabelil unikaalne kood

Statistikavaldkonna tabelite loetelus esitatakse tabeli nime ees identifitseeriv kood.
Tabelid esitatakse koodide kasvavas järjekorras.

02.02.2006

Uued võimalused

 • Tekstiotsing muutuja väärtuste valimisel.
 • Tabeli veergude sortimine.
 • Tabeli printimine.
30.06.2005

PC-AXISe uus versioon

Pakume tarkvarapaketti PC-AXIS 2004 ja uut PC-AXISe kasutamisjuhendit.

09.09.2004

PC-AXISe uus versioon

Pakume tarkvarapaketti PC-AXIS 2003.

17.12.2003

Muutuja elimineerimine

Näitajat täpsustava klassifikatsioonimuutuja väärtused valimata jättes võib moodustatavas tabelis muutuja elimineerida. Elimineerida saab muutuja, mille üks väärtus on kokku (nt tegevusalad kokku, kogu Eesti, mehed ja naised, vanuserühmad kokku jms). Muutuja väärtuste valimata jätmine on samaväärne muutuja ainult kokku-väärtuse valimisega, kuid elimineerimise korral muutujat tabelis ei esitata.